Обобщена информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация подържани от Oбщината.За целта е достатъчно да въведете Вашето ЕГН(за физически лица)или ЕИК/БУЛСТАТ за стопански субекти.  
ЕГН:  
ЕИК/БУЛСТАТ:  
Password verification

Подробна информация за финансово състояние на лице

За да можете да получите подробна информация за Вашето финансово състояние от регистрите с финансова информация подържани от общината е необходимо да имате направена регистрация и сте получили потребителско име и парола.

Потребителско име:*  
Парола:*
Смяна на парола

Лица притежаващи удостоверение за електронен подпис

Ако притежавате валидно удостоверение за универсален електронен подпис издадено от лицензираните в Република България доставчици можете да получите подробна справка за Вашето финансово състояние от регистрите с финансова информация подържани от общината от тук.

Институции притежаващи удостоверение за електронен подпис

Ако Вашата институция притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис издадено от лицензираните в Република България доставчици можете да получите подробна справка за лица и фирми от поддържаните от Общината регистри с финансова информация от тук.